Grudna hirurgija

Pregled grudnog hirurga podrazumeva uzimanje anamneze od pacijenta tj. sagledavanje znakova i simptoma bolesti i fizikalni pregled na osnovu kojih se donosi odluka o potrebi dijagnostičkih mera (analize krvi, ultrazvučni pregled, CT pregled, MRI). Shodno tome preporučuju se terapijske mere, uključujući i potrebu izvođenja operativnih zahvata.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka