• Opšta bolnica MediGroup - Radiotalasna hirurgija

Radiotalasna hirurgija

Opšta bolnica MediGroup, u skladu sa napretkom svetske hirurgije, u standardnu ponudu usluga uvodi hirurške procedure koje se obavljaju savremenom radiohirurškom opremom. Radiotalasnu hirurgiju ne bi trebalo brkati sa rezultatima dobijenim elektrokauterom, medicinskom dijatermijom, varničnim generatorima, ili delimično prerađenim uređajima koji ne daju hirurški sečene talasaste forme.

Radiohirurgija je atraumatski metod sečenja i koagulacije mekog tkiva, bez post-operativnog bola i destrukcije tkiva elektrokauterizacijom. Efekat sečenja, poznat kao elektrosekcija, obavlja se bez manuelnog pritiska ili lomljenja ćelija tkiva. On proističe od toplote prikupljene otporom tkiva prodoru radiofrekventnog talasa koji se nanosi pomoću nežne žice zvanom hirurška elektroda. Na putu talasa, toplota ćelije dezintegriše i isparava. To uzrokuje razdvajanje tkiva kao da je sečeno oštricom poput brijača. Elektrokoagulacija je nenasilno uništavanje ćelija tkiva pomoću radiofrekventnih talasa.

Atraumatska priroda elektrosekcije obezbeđuje značajne prednosti. Nepostojanje traume rezultira oporavku tkiva bez fibroznih zgrčenih ožiljaka koji su karakteristični pri oporavku rana nanesenih manuelnim sečenjem.

Kao rezultat tih prednosti, radiohirurgija u ogromnoj meri olakšava, ubrzava i poboljšava hirurške postupke. Ona, takođe, pomaže uklanjanju štetnih post-operativnih nuspojava poput oteklina, infekcija i post-hirurškog šoka zbog prekomernog gubitka krvi koje se toliko često javljaju posle „klasične“ instrumentacije za komparativnu hirurgiju.

Dr Borivoje A. Karadžić
lekar specijalista opšte hirurgije, načelnik odeljenja hirurgije i operacionog bloka Opšte bolnice MediGroup