Interventna radiologija

U službi Interventne radiologije MediGroup zdravstvenog sistema angažovani su visokopecijalizvani i obučeni radiolozi subspecijalisti intervetne radiologije, posebno obučeni za izvođenje interventnih radioloških procedura. Opšta bolnica MediGroup raspolaže savremeno opremljenom salom za interventnu radiologiju.

Interventna radiologija je deo invazivne radiologije koja pomoću radioloških uredjaja (pre svega ultazvuk, skener ili magnet) leči određenje bolesti. Radiološki uredjaji se koriste da se u čovečije telo, tj. direktno u patološku promenu, ciljano uvede uređaj (najčešće specijalni kateter) kako bi se bolest lečila, a promena otklonila bez hirurške intervencije. Ovakve interventne radiološke procedure ne zahtevaju, kao kod hirurške intervencije potpunu anesteziju, već samo blagu sedaciju i analgeziju. Interventne radiološke procedure traju kraće od operacije, mnogo su manje agresivne, i pacijenti se brže oporavljaju.