Bojan Kovačević

Prof. dr sci.med. Bojan Kovačević

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE subspecijalista endokrine hirurgije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2002-2007 Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, KBC Zvezdara, Beograd
2007- Lekar specijalista opšte hirurgije, KBC Zvezdara, Beograd
2009-2013 Asistent u nastavi, Stomatološki fakultet, Beograd
2013-2018 Docent, Stomatološki fakultet, Beograd
2014- Lekar specijalista opšte hirurgije - konsultant, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2017- Lekar specijalista opšte hirurgije - konsultant, Dom zdravlja MediGroup Bulevar, Beograd
2018-2023 Vanredni profesor, Stomatološki fakultet, Beograd
2023- Redovni profesor, Stomatološki fakultet, Beograd

Oblast rada:

Opšta hirurgija
Endokrina hirurgija

Članstva:

2012- Evropsko udruženje endokrinih hirurga
2018- Evropsko udruženje za endoskopsku hirurgiju
2018- Udruženje endokrinih hirurga Srbije

Seminari i sertifikati:

2021 Termalna ablacija nodusa u štitastoj žlezdi Austrian Thyroid Association

Stručni tekstovi i reference:

2011-2023 Autor više stručnih radova u oblastima opšte, endokrine hirurgije i onkologije

Lekari iz iste oblasti