Drenaža pod kontrolom multislajsnog skenera

Perkutana drenaža pod kontrolom multislajsnog skenera je nevaskularna interventna radiološka procedura koja podrazumeva plasiranje drenažnog katetera u patološku tečnu kolekciju. Cilj ove radiološke intervencije je dijagnostičko-terapijski efekat.

Naš tim iskusnih stručnjaka