Balon dilatacija jednjaka je interventna radiološka procedura, kojom se pomoću balon katetera vrši dilatacija jednjaka (širenje lumena jednjaka) u cilju prolaska hrane i tečnosti.

Određena patološka stanja ostavljaju između ostalog i posledice suženja jednjaka. Navedena procedura služi kao jedna od terapijskih mogućnosti lečenja striktura (suženja, ahalazije, otežanog gutanja).

Proceduru obavljaju lekari specijalisti radiologije, čija je uža specijalnost interventna radiologija i koji su posebno obučeni ovu vrstu intervencija.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja balon dilatacija jednjaka

Najčešći uzrok suženja jednjaka je ožiljak jednjaka, zbog refluksa želučane kiseline, koji se javlja kod bolesnika s žgaravicom. Pacijenti sa suženim delom jednjaka često imaju problema s gutanjem. Pacijent tada ima utisak da se hrana “zaglavila” u predelu grudnog koša, što uzrokuje nelagodnost ili bol.

Ređi uzroci suženja jednjaka su mreže ili prstenovi, koji su tanki slojevi viška tkiva, zatim maligne promene jednjaka, ožiljci nakon tretmana zračenjem ili poremećaj kretanja jednjaka.

Balon dilatacija jednjaka se zakazuje pacijentima, ukoliko su prethodni dijagnostički pregledi (endoskopski, ultrazvučni, skenersko ili snimanje magnetnom rezonancom) otkrili da postoji stenoza (suženje) u predelu jednjaka, koja je svojom veličinom ili lokacijom pogodna za ovu proceduru.

Procedura se izvodi kod određenih stanja, koja predstavljaju komorbiditet za klasičan hirurški pristup, ili na osnovu procene lekara.

Kako se obavlja balon dilatacija jednjaka

Medicinsko osoblje sprovodi pacijenta do kabina za presvlačenje, zatim dalje u salu gde će se obaviti procedura.

Pacijentu će biti postavljena braunila u venu ruke, kroz koju će po potrebi dobiti sredstvo za smirenje, sredstvo protiv bolova, lekove ili kontrastna sredstva.

Radiolog će se pripremiti za intervenciju: obući kecelju i navući sterilne rukavice) Očistiće kožu antiseptičkim sredstvom i pokriti je sterilnim pokrivačem.

Na prethodno učinjenom snimku ili pasaži, pozicionira se suženje, gde se zatim pod kontrolom skopije uvodi vodič radi pozicioniranja balon dilatatora u suženje.

Zatim se u područje stenoze postavi balon, koji nije naduvan, te pod pritiskom dolazi do povećanja volumena. Balon se naduva i širi suženje do određene veličine, koja zavisi od procene radiologa i medicinskih indikacija. Radiolog sa svojim timom proceduru obavlja pod kontrolom skopije.

Trajanje procedure i oporavak

Najčešće procedura traje ukupno oko 60 minuta, ali se to ne može striktno unapred utvrditi.

Tokom same procedure pacijent ne oseća nikakav bol, ali mogu se javiti efekti nelagodnosti ili bola u predelu grudi, gušenja ili kašlja.

Nakon procedure pacijent se na kolicima odvodi u Odeljenje dnevne bolnice, gde ćete biti pod lekarskim nadzorom uz praćenje vitalnih parametara, ukoliko je lekar koji je izveo proceduru to indikovao. Pacijenti dobijaju antibiotik kao zaštitu od infekcije, a po potrebi i sredstva za smirenje ili protiv bolova.

Nakon intervencije pacijanti dobijajue upustva o načinu ishrane i daljem toku oporavka i lečenja.

Kontrole se najčešće obavljaju nakon mesec dana, 3 i 6 meseci.

Potrebno je da pacijent izbegava fizički napor, dizanje tereta, vežbanje tokom 4 do 6 nedelja.

Rizici i moguće komplikacije

Iako se radi o sigurnoj proceduri moguće su izvesne komplikacije:

– bol u predelu jednjaka, nelagodnost, osećaj stezanja u grudima (Ukoliko se intenzitet bolova pojačava ili širi obavezno konsultovati kardiologa.)
– krvarenje, sa mogućim hemomedijastinumom ili hemotoraksom
– oštećenje jednjaka, tj. perforacija
– infekcija
– akutni medijastinitis, kao posledica perforacije jednjaka
– pneumomedijastinum (prisustvo vazduha u medijastinumukao posledica perforacije)
– alergijska reakcija na kontrast (izražena od lagane forme do anafilaktičke reakcije)

Teži oblici kompikacija: sepsa, otkazivanje bubrežne funkcije, infarkti creva, tromboembolijske komolikacije.

Važne napomene za pacijente

– Uobičajeno procedura traje oko 60 minuta.
– Procedura nije bona, ali su mogu javiti izvesne nelagodnosti.
– Nakon procedure pacijent provodi izvesno vreme u dnevnoj bolnici.
– Pacijentdobija upustva o ishrani.
– Kontrole se obavljaju posle 1, 3, 6 meseci.
– Intervencija je bezbedna, ali nosi izvesne rizike sa kojma će vas detaljije upoznati lekar.

Mesto pregleda