Lečenje vaskularnih oboljenja primenom minimalno invazivnih postupaka (PTA ? perkutana transluminalna angioplastika, obično sa plasiranjem stenta ili stent grafta). Perkutanim putem iz prepone ili arterije ruke uvodi se tanak kateter i dovodi na mesto suženja arterije. Na vrhu katetera je mali balon, sa ili bez stenta. Ispunjavanjem i širenjem balona, vrši se i širenje suženja krvnog suda. Intervencija se radi u lokalnoj anesteziji i nije bolna.

Mesto pregleda