Perkutana intervencija na perifernim arterijama je minimalno invazivna metoda lečenja aterokslerotskih suženja potključnih arterija. U uslovima lokalne anestezije, punkcijom perifene arterije pristupa se ciljnoj regiji, sa ciljem ponovnog uspostavljanja protoka na mestu prekida.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi190000 RSD

Informacije i zakazivanje

Vaskularna interventna radiologija

Nevaskularna interventna radiologija