Metoda lečenja iz oblasti interventne radiologije, skraćeno TACE (transarterijska hemoembolizacija). Ovo je procedura kojom se blokira dovod krvi u tumor, pa se lekovi za njegovo lečenje ubacuju direktno u tumor. Time se omogućava da veća koncentracija lekova bude u kontaktu sa tumorom duže vreme. Smatra se prefinjenim i veoma sigurnim metodom lečenja.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Vaskularna interventna radiologija

Nevaskularna interventna radiologija