Transarterijska hemoembolizacija (TACE) je invanzivna terapijska metoda, kojom je moguće arterijskim pristupom direktno aplikovati citostatik u tumorsku promenu.

Kako su krvni sudovi u organizmu čoveka povezani, moguće je putem nekih arterija koje su pristupačne, doći do krvnih sudova koji ishranjuju tumorsku promenu.

U TACE-u se citostatik ubrizga u krvni sud koji ishranjuju tumorsku promenu, čime se obezbeđuje direktno lokalno dejstvo citostatika na tumorsku promenu. Upotrebom sintetičkog emboličkog materijala, koji se nalazi se unutar krvnog suda koji opskrbljuju krv zadržava se citostatik u tumoru.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja TACE

TACE kao minimalno invazivna radiološka procedura nakorisnija kod pacijenata čija je maligna bolest ograničena na jetru, kao primarni/hepatocelularni karcinom, holangiokarcinom ili sekundarni (metastaza). TACE se može koristiti kao jedini tretman ili se može kombinovati i sa ostalim modalitetima onkološkog lečenja.

Kako se izvodi Transarterijska hemoembolizacija (TACE)

Proceduru transarterijske hemoembolizacije obavlja tim lekara specijalista radiologije, subspecijalista interventne radiologije i vaskularne interventne radiologije, koji su posebno obučeni za preglede i intervencije pod kontrolom rendgena, ultrazvuka, skenera i magnetne rezonance.

Pre intervencije potrebno je obaviti konsultativni razgovor sa interventnim radiologom, koji će obaviti intervenciju. Neophodno je da pacijent obavesti lekara o svim lekovima koje uzima (uključujući i suplemente), navede sve alergije (naročito na lekove i kontrastna sredstava).

Ukoliko pacijent uzima antiagregacionu ili antikoagulantnu terapiju, potrebno je obaviti i pregled kardiloga.

Pacijent ne sme unositi hranu i tečnost, četiri do osam sati pre intervencije.

Medicinsko osoblje će sprovessti pacijenta u Angiosalu. Pacijent zauzima položaj, koji je lekar izabrao kao najpodesniji za intervencuju na osnovu snimaka.

Zatim se pacijntu plasira braunila u venu ruke, kroz koju će po potrebi dobiti sredstvo za smirenje ili sredstvo protiv bolova, kontrast.

Uobičajen pristup je preko femoralne (butne) arterije, koja je površini tela najbliža u predelu prepone. Plasiranje intraarterijskog uvodnika sa hemostatskom valvulom se obavlja standardnom metodom po Seldingeru, a obuhvata samu punkciju arterije iglom, plasiranje atraumatske J žice vodiča, izvlačenje igle i plasiranje uvodnika preko žice.

Zatim se plasira kateter, odnosno po potrebi mikrokateter direktno u arteriju koja ishranjuje tumorsku promenu. Kroz kateter se ubrizgava citostatik direktno u tumorsku promenu. Prilikom aplikacije citostatika možete imati osećaj mučnine.

Najčešće TACE procedura traje ukupno oko pola sata do 45 min, ali se to ne može striktno unapred utvrditi.

Nakon procedure pacijent se na kolicima odvodi u Odelenje interne medicine, gde ćete dobiti svu potrebnu simptomatsku i suporativnu terapiju, uz praćenje vitalnih parametara.

Dužina trajanja hospitalicaije je obično tri do pet dana, ali svakako ukoliko ima kliničkih indikacija biće produžena.

Važne napomene za pacijente

– Uobčajeno procedura traje od 30 do 45 min.
– Intervencija najčešće njije bolna, ali pacijenti mogu osećati nelagodnost, prolaznu bol ili parestezije (osećaj peckanja žarenja), osećaj mučnine tokom aplikacije cirostatika.
– Posle operacije potrebna je hospitalizacija, koja raje uobičajeno od 3 do 5 dana.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Vaskularna interventna radiologija

Nevaskularna interventna radiologija