Pregled lekara opšte prakse na terenu u terminu od 07 do 22h

Pregled lekara specijaliste opšte prakse na terenu, u terminu od 7 č do 22 č.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Pregled lekara opšte medicine pacijenata starijih od 18 godina na terenu obavlja se u kući ili stanu pacijenta uz asistenciju medicinske sestre ili tehničara. Poželjno je da pregledu prisustvuje i jedan član porodice ili lice koje se brine o pacijentu.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pregled lekara opšte medicine na terenu započinje razgovorom o trenutnom zdravstvenom stanju, ličnoj, porodičnoj i socijalnoj anamnezi, uvidom u prethodnu medicinsku dokumentaciju, ako ona postoji.

Fizikalni pregled pacijenta po sistemima organa podrazumeva inspekciju (posmatranje), palpaciju (opipavanje) i auskultaciju (slušanje) organa.

Auskultacija (slušanje) rada srca i pluća lekar vrši pomoću stetoskopa. Vrši se i merenje krvnog pritiska aparatom, kao i pulsna oksimetrija pomoću oksimetra koji se postavlja na prst ruke. EKG se radi prema indikaciji na predviđenom aparatu za to. Za preglede uha koristi se otoskop. Sve ove procedure su bezbolne.

Na osnovu anamneze, uvida u medicinsku dokumentaciju i fizikalnog pregleda, lekar opšte medicine daje savet za dodatnu dijagnostiku, preporuku za terapiju i higijensko-dijetetski režim. Ukoliko ima potrebe, zakazuje se kontrolni pregled.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Pregled lekara opšte medicine na terenu se zakazuje kada je pacijent teško pokretan ili iscrpljen osnovnom bolešću.

Važne napomene za pacijente

  • Pregled lekara opšte medicine uobičajeno traje 30–60 minuta, po potrebi može trajati i duže – 90 minuta
  • Nema posebne pripreme pred pregled, pacijent može pripremiti medicinsku dokumentaciju, ako istu  poseduje
  • Pacijent nije izložen riziku prilikom pregleda lekara opšte medicine, jer su sve procedure pregleda bezbolne
  • Nakon pregleda ne postoji period oporavka.

Naš tim iskusnih stručnjaka