Dr med. Lidija Živadinović – Desančić

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

1983-1984 Obavezni lekarski staž, Univerzitetski klinički centar, Niš
1984-1992 Lekar specijalista opšte medicine, Univerzitetski klinički centar, Niš
1984-1985 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja, Grdelica
1985-1995 Lekar specijalista opšte medicine, Kućno lečenje i medicinska nega, Dom zdravlja, Niš
1995-2022 Lekar specijalista opšte medicine, Radna jedinica za zdravstvenu zaštitu odraslih, Dom zdravlja, Niš
2020-2022 Lekar specijalista opšte medicine, COVID ambulanta Niš, Dom zdravlja, Niš
2024- Specijalista opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Članstva:

Lekarska komora
Srpsko lekarsko društvo

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti