Biserka Obradović

Prim. dr Biserka Obradović

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1983-1987 Stručni saradnik, Prosveta, Novi Sad
1988-1989 Sekretar, Crveni krst Savski venac, Beograd
1990-2021 Lekar primarne zdravstvene zaštite odraslih, Dom zdravlja Stari grad, Beograd
2000-2023 Nastavnik za stručne predmete, Srednja medicinska škola Smartanac, Beograd
2021 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Opšta medicina
Prva pomoć

Članstva:

Crveni krst, Beograd

Seminari i sertifikati:

Učesnik više seminara iz oblasti opšte medicine i prve pomoći

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti opšte medicine i prve pomoći

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti