Microwave ablacija

Tumorske promene na jetri mogu biti primarne, kao što je HCC (hepatocelularni karcinom) ili metastatske. Dok se neki tumori jetre mogu ukloniti hirurški, većina je neoperabilna i moraju se lečiti drugim metodama kao što su RFA (radiofrekventna ablacija), lasersko uništavanje, zamrzavanje (kriohirurgija), ubrizgavanje alkohola. Jedna od takvih metoda je i Microwave ablacija (MWA) kojom se uništavaju inoperabilne tumorske primarne ili metastatske promene u jetri korišćenjem toplote. MWA kao nova tehnologija u svom radu koristi toplotu koju stvara mikrotalasna energija antene koju plasiramo pod kontrolom UZ/CT-a u određenu tumorsku promenu. Brojne su prednosi ove metode u odnosu na radiofrekventnu ablaciju (RFA), koja se do sada smatrala standardnom metodom za ablaciju. MWA je brža od RFA, te pacijent provodi manje vremena u anesteziji, dok je učinak MWA veći nego RFA jer u isto vreme može da se ablatira više tumora jetre.

Naš tim iskusnih stručnjaka