Pleuralna punkcija (torakocenteza) pleurofix-om

Pleuralna punkcija je dijagnostička i terapijska metoda kojom se evakuiše strani sadržaj iz pluća (vazduh, tečnost-transudat, eksudat, krv, gnoj, limfa). Izvodi se u cilju dijagnostikovanja porekla nakupljenog stranog sadržaja u pleuralnom prostoru, a ako je količina sadržaja velika i u cilju terapije (evakuacijom stranog sadržaja omogućava se pravilna funkcija pluća). Ukoliko se radi dijagnostička punkcija, dobijeni sadržaj se šalje na biohemijsku, mikrobiološku, serološku ili citološku analizu.

Naš tim iskusnih stručnjaka