Proširivanje arterija balonom bez ugradnje stenta – PTA

Perkutana transluminalna angioplastika je invazivna radiološka tehnika mehaničkog širenja suženih ili začepljenih krvnih sudova primenom balon kateterizacije. Procedura se obavlja u lokalnoj anesteziji u bolničkim uslovima.