Proširivanje arterija balonom sa ugradnjom stenta – PTA

Perkutana transluminalna angioplastika je invazivna radiološka tehnika mehaničkog širenja suženih ili začepljenih krvnih sudova sa plasiranjem stenta. Procedura se obavlja u lokalnoj anesteziji u hospitalnim uslovima.