Doppler scan krvnih sudova donjih ekstremiteta

Kolor doppler je ultrazvučna dijagnostika kojom se registruju protoci u krvnim sudovima i utvrđuje bilo kakav zastoj ili usporen tok kretanja krvi, tromboza krvnog suda. Cilj pregleda je ispitivanje protoka, kako na nivou arterija tako i na nivou vena. Na nivou arterija da li postoji suženje ili zapušenje (okluzija) krvnih sudova, a na nivou vena da li se uočavaju proširenja (varikoziteti), venska insuficijencija i ono što je najbitnije - venski tromb kako na nivou površinskih vena, tako i na nivou dubokog venskog sistema. Pregled ima veliki značaj kod dijabetičara kao rizične grupe, pušača i pacijenata sa povećanim lipidnim statusom.

Naš tim iskusnih stručnjaka