Nataša Vajić

Dr med. Nataša Vajić

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE subspecijalista dečje fizijatrije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2000-2003 Lekar opšte prakse, Specijalna bolnica za KV rehabilitaciju, Banja Vrućica
2004-2008 Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju Dr Miroslav Zotović, Klinički centar, Banja Luka
2008-2020 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Specijalna bolnica za KV rehabilitaciju, Banja Vrućica
2020-2022 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja, Doboj
2023 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup Voždovac, Beograd

Oblast rada:

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Članstva:

2007- Udruženje fizijatara Republike Srpske
2010- Komora doktora Republike Srpske
2023- Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Seminari i sertifikati:

Više sertifikata iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti fizikalne medicine I rehabilitacije

Lekari iz iste oblasti