Dragan Džufić

Dr med. Dragan Džufić

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1981-1983 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, VMA, Beograd
1981-1986 Lekar specijalista radiologije, Medicinski centar, Zaječar
1986-2014 Lekar specijalista radiologije, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
2003-2009 Načelnik, Odeljenje ultrazvučne dijagnostike Ro I, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
2009-2014 Šef, Odsek za ultrazvučnu dijagnostiku Ro II, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
2014 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti