Nikola Stamenković

Dr med. Nikola Stamenković

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2012-2019 Doktor medicine, Dom zdravlja, Odžaci
2014-2019 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2019 Lekar specijalista radiologije, Opšta bolnica Dr Radivoj Simonović, Sombor
2020 Konsultant lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Novi Sad

Oblast rada:

Ultrazvučna dijagnostika
Dopler ultrasonografija
Kompjuterizovana tomografija
Rendgen dijagnostika
Mamografija

Članstva:

2012- Srpsko lekarsko društvo
2023- European society of radiology

Seminari i sertifikati:

2019 Međunarodni kongres – Drugi srpski senološki kongres, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinski fakultet Novi Sad
2022 Nacionalni seminar prve kategorije – Ultrasonografija osteomuskularnog sistema, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinski fakultet Novi Sad

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana

Lekari iz iste oblasti