Biljana Petrović

Dr med. Biljana Petrović

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1986-1999 Lekar opšte medicine, Zdravstveni centar Sveti Luka, Smederevo
1999-2007 Lekar opšte medicine, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
2008-2011 Lekar na specijalizaciji iz opšte medicine, Medicinski fakultet, Beograd
2008-2022 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja, Smederevo
2022 Lekar specijalista opšte medicine, Poliklinika MediGroup, Smederevo
2024 Konsultant lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Voždovac, Beograd

Oblast rada:

Opšta medicina

Seminari i sertifikati:

2023 Obuka za primenu Revanesse dermalnih filera PROLLENIUM, REVANESSE
2023 Injekciona tehnika primene Botulinum toxin type A, osnovni kurs IPAR-ELPIDA group

Lekara možete pronaći u

Poliklinika MediGroup Smederevo

Lekari iz iste oblasti