Marija Milanović

Dr med. Marija Milanović

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2008-2017 Lekar opšte medicine, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2017 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja Kalenić/Bulevar MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Radiologija

Strani jezici:

Engleski

Lekari iz iste oblasti