Doppler scan krvnih sudova gornjih ekstremiteta

Dopler ultrazvuk krvnih sudova ruku je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se može meriti protok krvi kroz krvne sudove. Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova i proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage ili plakovi koji sužavaju šupljinu krvnog suda, otkriti tromboza (delimično ili potpuno zapušenje arterije ili vene ugruškom krvi), proširene (varikozne) vene i odrediti stepen proširenja.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Dopler krvnih sudova ruku predstavlja bezbolnu i neškodljivu ultrazvučnu metodu pregleda arterijskih i venskih krvnih sudova ruku i protoka krvi kroz njih.

Ova ultrazvučna metoda koristi Doplerov efekat da omogući prikaz promena u brzini protoka krvi. To znači da se meri razlika u konstantnim frekvencama objekta koji se kreće (krvnih zrnaca) u odnosu na posmatrača (ultrazvučna sonda). Ovime je omogućeno da se otkriju mnoge promene u strukturi i funkciji krvnih sudova ruku.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Sam utrazvučni pregled krvnih sudova gornjih ekstremiteta obavlja se tako sto pacijent oslobodi ruku od odeće i nakita i legne na krevet. Ruke su opružene pored tela, ali u nekim segmentima pregleda lekar može zamoliti da postavite ruku u određeni položaj.

Na kožu ruke duž krvnih sudova se nanosi ultrazvučni gel koji je na vodenoj bazi i potpuno neškodljiv. Posmatraju se potključna arterija i vena, prati se čitav tok vena i arterija niz ruku i posmatraju krvni sudovi nadlaktice i podlaktice. Pregleda se jedna, a zatim i druga ruka.

Nakon preleda pacijenti dobijaju se izveštaj specijaliste radiologa koji dalje dostavljaju lekaru koji ih je uputio na Dopler krvnih sudova ruku.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Ultrazvučna dijagnostika krvnih sudova gornjih ekstremiteta se obavlja na predlog lekara opšte medicine ili vaskularnog hirurga, mada se može obaviti i samoinicijativno.

Najčešća stanja kod kojih se preporučuje su proširenje ili suženje krvnih sudova ruke, kod sumnje na zapaljenje krvnih sudova ili formiranje tromba u krvnim sudovima. Savetuje se da se obavi kod postojanja otoka, bola, promene boje kože u vidu crvenila, odsustva pulsa na jednoj ruci.

Takođe se radi i kao kontrolna dijagnostička metoda kod pacijenata koji su imali intervencije na krvnim sudovima (arteriovenska fistula za hemodijalizu), kod pacijenata koji imaju ugađen pejsmejker, kod pacijenata koji su imali plasiran centralni venski kateter i kod sumnje na koarktaciju aorte.

Dopler krvnih sudova ruku se obavlja i kod pacijentkinja koje su imale tumor dojki i terapiju zračenjem, kao i kod tumora grudnog koša.

Važne napomene za pacijente

  • Ne postoji specifična priprema za pregled, osim što je kod pušača potrebno da ne konzumiraju cigarete najmanje sat vremena pre pregleda
  • Pregled je bezbolan i bezbedan (ne emituje se zračenje) i može se obavljati u bilo koje doba dana
  • Trajanje pregleda je oko 30 minuta.

Naš tim iskusnih stručnjaka