Pregled lekara opšte medicine na terenu se zakazuje kada je pacijent teško pokretan ili iscrpljen osnovnom bolešću. Pregled lekara opšte medicine (pacijenata starijih od 18 godina), se obavlja u kući ili stanu pacijenta uz asistenciju medicinske sestre ili tehničara.

Poželjno je da pregledu prisustvuje i jedan član porodice ili lice koje se brine o pacijentu.

Šta obuhvata pregled lekara opšte medicine na terenu

Pregled lekara opšte medicine na terenu započinje razgovorom o trenutnom zdravstvenom stanju, ličnoj, porodičnoj i socijalnoj anamnezi, uvidom u prethodnu medicinsku dokumentaciju ako postoji.

Fizikalni pregled pacijenta po sistemima organa podrezumeva inspekciju (posmatranje), palpaciju (opipavanje) i auskultaciju (slušanje) organa.

Auskultacija (slušanje) rada srca i pluća lekar vrši pomoću stetoskopa. Vrši se i merenje krvnog pritiska aparatom, kao i pulsna oksimetrija pomoću oksimetra, koji se postavlja na prst ruke. EKG se radi na za to predviđenom aparatu preme indikaciji. Za preglede uha koristi se otoskop. Sve ove procedure su bezbolne.

Na osnovu anamneze, uvida u medicinsku dokumentaciju i fizikalnog pregleda, lekar opšte medicine daje savet za dodatnu dijagnostiku, preporuku za terapiju i higensko-dijetetski režim. Ukoliko ima potrebe, zakazuje se kontrolni pregled.

Važne napomene za pacijente

– Pregled lekara opšte medicine uobičajeno traje 30 do 60 minuta, po potrebi može trajati i duže.
– Nema posebne pripreme pred pregled, pacijent može pripremiti medicinsku dokumentaciju, ako je poseduje.
– Pacijent nije izložen riziku pri pregledu kod lekara opšte medicine, jer su sve procdure pregleda bezbolne.
– Nakon pregleda ne postoji period oporavka.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam