Urološke intervencije

Urološke intervencije se odnose na etiologiju, patogenezu i dijagnostiku oboljenja mokraćnih puteva kod muškaraca i kod žena, kao i reproduktivnim organima kod muškaraca. Urološke intervencije se obavljaju najčešće u dnevnoj bolnici i pacijenti nakon intervencija napuštaju bolnicu uz dogovor za kontrolu.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka