Nazad

Dr Biljana Antonijević

Obrazovanje:

2004.god - diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2015. god - stekla zvanje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno Iskustvo:

2004.-2005.g pripravnički staž u KBC Zemun

2005.- 2007. g klinički lekar volonter u KBC Zemun

2007.- 2015.g zaposlena u Privatnoj lekarskoj ordinaciji za fizikalnu medicinu kao klinički lekar

0d 2015.- 2021.god specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Privatnoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

2021.g specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Medigroup, Dom zdravlja Bulevar

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član Lekarske komore

Kurs akupunkture- prvi nivo- Srpsko lekarsko društvo, drugi nivo - Srpsko udruženje za integrativnu medicinu

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje