Mirjana Jojić Radovanović

Dr med. Mirjana Jojić Radovanović

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1983-1988 Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Opšta bolnica, Šabac
1988-2022 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Opšta bolnica, Šabac
2022 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup Kalenić, Beograd

Oblast rada:

Opšta rehabilitacija

Članstva:

1982- Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

Više sertifikata iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Stručni tekstovi i reference:

2012-2013-2014- Limf edem, Degenerativni reumatizam i Dečija rehabilitacija koji su objavljeni u Zborniku radova

Lekari iz iste oblasti