Katarina Zisić

Dr med. Katarina Zisić

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1999-2002 Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, KBC Bežanijska kosa, Beograd
2002-2004 Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinički centar Srbije, Beograd
2005-2007 Lekar u nastavi, Privatna ustanova, Beograd
2008-2017 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja Dr Jovan Jovanović Zmaj, Stara Pazova
2017 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Fizikalna terapija i rehabilitacija nakon povreda i operacija, reumatskih i neuroloških oboljenja

Članstva:

2007- Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

2003 Škola lasera niske snage u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za rehabilitaciju Dr M. Zotović, Beograd
2004 Kurs Tehnike mišićno-skeletne rehabilitacije, Klinika za rehabilitaciju Dr M. Zotović, Beograd
2013 Simpozijum Dijagnostika i lečenje osteoporoze, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2013 Kurs Kompresivne neuropatije perifernih nerava – dijagnostika i tretman, Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad

Lekari iz iste oblasti