Milanka Vidojević-Doci

Dr med. Milanka Vidojević-Doci

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1989-1990 Klinički lekar na koronarnom odeljenju, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
1993-1998 Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović, Beograd
1998-1999 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Institut za rehabilitaciju Sokobanjska, Beograd
2000-2010 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2014-2017 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd
2017- Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Seminari i sertifikati:

Vlasnik više seminara i kongresa iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Lekari iz iste oblasti