Aleksandar Blažić

Dr med. Aleksandar Blažić

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1992-1993 Obavezan lekarski staž, Institut za rehabilitaciju Selters, Mladenovac
1993-1997 Lekar opšte medicine, Institut za rehabilitaciju Selters, Mladenovac
1997-2023 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Institut za rehabilitaciju Selters, Mladenovac
2023- Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd

Oblast rada:

Pregled lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

Članstva:

1993- Srpsko lekarsko društvo
1993- Lekarska komore Srbije

Seminari i sertifikati:

Škola klasične homeopatije
Osnovni, napredni i viši kurs akupunkture

Strani jezici

Engleski

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Pariske komune

Lekari iz iste oblasti