Biljana Antonijević

Dr med. Biljana Antonijević

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1987-2004 Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, KBC Zemun, Beograd
2005-2007 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, KBC Zemun, Beograd
2021 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup Bulevar, Beograd

Članstva:

2004- Lekarska komora Srbije

Lekari iz iste oblasti