Nazad

Dr Katarina Zisić

SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

2005 Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Srbije, Beograd
1996 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 

 

Radno Iskustvo:

2017 - Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije ,Dom zdravlja MediGroup Jedro 
2008 - 2017 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije , Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, DZ "J. J. Zmaj "Stara Pazova 
2005 - 2007 Lekar u nastavi -SKOLEST, Beograd
2002 -2004 Lekar specijalizant volonter - Klinički centar Srbije, Beograd 
1999 - 2002 Lekar specijalizant volonter -Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KBC "Bežanijska Kosa", Beograd 
1997 - 1998 Stažista- Insititut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta" Dr Vukan Čupić ", Beograd

Reference / Stručni radovi / Članstva:

2008 - sada Članica Lekarske komore Srbije 
2007 - sada Članica sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Srpsko lekarsko društvo

Dodatne Edukacije
2013 Kurs " Kompresivne neuropatije perifernih nerava ,dijagnostika i tretman "Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2013 Simpozijum "Dijagnostika i lečenje osteoporoze Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2012 Simpozijum" Dijagnoza i lečenje osteoartroza " Udruženje reumatologa Srbije, Beograd
2004 Kurs "Tehnike mišićno skeletne rehabilitacije" - Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović", Beograd 
2003 Škola lasera niske snage u oblasti fizikalne nedicine i rehabilitacije - Klinika za rehabilitaciju" Dr M. Zotović" ,Beograd 

Govori engleski jezik.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje