Terapijska procedura nege i zaštite rane srednje regije i okolnog tkiva u cilju zarastanja, od strane lekara, na terenu. Materijal za previjanje i sredstva za negu rane zavise od tipa rane, stanja rane, i stepena oštećenja tkiva.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Pregledi i terapija na terenu

Patronažna služba

Medicinsko obezbeđenje

Sanitetski transport