Laboratorija - Biohemija sa Hematologijom

Služba laboratorijske dijagnostike MediGroup zdravstvenog sistema raspolaže opremom najnovije tehnologije i stručnim timom sa dugogodišnjim iskustvom. Služba laboratorijske dijagnostike MediGroup-a korisnicima garantuje tačnost, preciznost i pouzdanost izdatih rezultata laboratorijskih analiza. Poštovanje principa dobre laboratorijske prakse u radu sa pacijentima uz uzajamno poverenje, od momenta dolaska u laboratoriju do dobijanja traženog laboratorijskog izveštaja, deo su svakodnevnog rada MediGroup laboratorija.

Biohemijsko-hematološka laboratorija pruža širok spektar rutinskih i specifičnih analiza iz uzoraka krvi, seruma, plazme, urina, fecesa i drugih telesnih tečnosti.