Mikrobiologija

Mikrobiološka obrada uzoraka je osnova svakodnevne dijagnoze i lečenja pacijenata sa zaraznim bolestima. Veoma je širok spektar uzoraka koji se obrađuju u rutinskom radu MediGroup laboratorije, a neki od najčešćih su urin, feces, razne vrste briseva (respiratornog trakta, gastrointestinalnog trakta, urogenitalnog trakta, kože, rana itd.) i telesnih tečnosti (aspirati, punktati itd.). Za potrebe dijagnostike koriste se različite metode iz oblasti bakteriologije, virusologije, parazitologije i mikologije. MediGroup laboratorija je opremljena najsavremenijom opremom koja se koristi u mikrobiologiji, sertifikovanim hranljivim podlogama, dijagnostičkim testovima i standardizovanim antibiotskim diskovima.

Pogledajte naš Lab kalkulator

Naš tim iskusnih stručnjaka