Priprema pacijenata

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je da se pre dolaska u laboratoriju informišete o procedurama pripreme za laboratorisjke analize. Poželjno je da se konsultujete sa izabranim lekarom ili stručnim osobljem laboratorije o izboru analiza, vremenu uzorkovanja i adekvatnoj pripremi. Pravilan odabir i pravovremeno uzimanje uzorka je prvi i veoma važan korak od koga zavisi tačnost laboratorijskih rezultata.

Pogledajte naš Lab kalkulator

Naš tim iskusnih stručnjaka