Citogenetika

Мedicinska citogenetika se bavi analizom broja i promena u strukturi hromozoma u kariotipu čoveka. Analiza kariotipa se može raditi iz kulture limfocita periferne krvi, fibroblasta kože, kao i iz kostne srži kod sumnje na neka hematološka oboljenja. U prenatalnoj citogenetici koja podrazumeva analizu fetalnog kariotipa iz kulture amnionskih ćelija, horionskih resica ili fetalnih limfocita, mogu se dijagnostikovati mnogobrojni sindromi kao i druga patološka stanja kod fetusa, koja su posledica promena u broju hromozoma ili različitih strukturnih aberacija.

Pogledajte naš Lab kalkulator

Naš tim iskusnih stručnjaka