Lidija Perez Milošević

Dr med. Lidija Perez Milošević

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1997-2003 Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije, Klinički centar Srbije i VMA, Beograd
1998-1999 Lekar specijalista oftalmologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2003-2003 Lekar specijalista oftalmologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2003-2005 Lekar specijalista oftalmologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2004-2005 Lekar specijalista oftalmologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2005-2006 Lekar specijalista oftalmologije, Dom Zdravlja Dr Milutin Ivković, Beograd
2017-2017 Lekar specijalista oftalmologije, Klinički centar Crne Gore, Podgorica
2006-2018 Lekar specijalista oftalmologije, Klinička bolnica, Bitola, Severna Makedonija
2018- Lekar specijalista oftalmologije, MediGroup – Domovi zdravlja MediGroup

Oblast rada:

Oftalmološka dijagnostika i hirurgija
Fakohirurgija katarakte

Članstva:

1997- Srpsko lekarsko društvo
2003- European Society Of Cataract & Refractive Surgeons
2005- Udruženje oftalmologa Srbije
2006- Makedonsko lekarsko društvo
2006- Udruženje oftalmologa Makedonije

Seminari i sertifikati:

Učešće na više kongresa Evropskog udruženja oftalmologa
Učešće na više Internacionalnih kongresa oftalmologa
Učešće na više kongresa Evropskog udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga
Učešće na Balkanskom oftalmološkom wetlab kursu
Učešće na više kongresa Udruženja oftalmologa jugoistočne Evropre
Učešće na šestoj letnjoj Refraktivnoj Akademiji
Memorijalni simpozijum Prof. Sima Pavlović
Učešće na više kongresa Udruženja oftamologa Makenodije
Učešće u radu petog Panhelenskog Kongresa Oftalmologa
Međunarodni Simpozijum o refraktivnoj hirurgiji
Međunarodni seminar iz refrativne hirurgije u organizaciji Laser Fokus centra na aparatima WaveLight

Lekari iz iste oblasti