Nataša Vujinović

Dr med. Nataša Vujinović

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1990-1993 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Nikšić
1993-2005 Lekar specijalista pedijatrije, Dečji dispanzer, Nikšić
2005-2018 Lekar specijalista pedijatrije, Privatna zdravstvena ustanova, Nikšić
2018- Lekar specijalista pedijatrije, Domovi zdravlja MediGroup i Opšta bolnica MediGroup

Oblast rada:

Pedijatrija

Članstva:

Udruženje pedijatara Srbije
Udruženje preventivne pedijatrije Crne Gore

Seminari i sertifikati:

Dodatne edukacije u oblasti pedijatrije

Lekari iz iste oblasti