Pregled lekara specijaliste medicine rada

Pregled lekara specijaliste medicine rada obuhvata detaljan razgovor pacijenta i specijaliste medicine rada (uzimanje anamneza), obavljanje kliničkog pregleda pacijenta u cilju procene zdravstvene i radne sposobnosti pre rada i u toku rada (prethodni i periodični pregledi radnika). Specijalista medicine rada vrši preglede pacijenata za lekarska uverenja za zasnivanje radnog odnosa, za dobijanje vozačke dozvole (vozači amateri i profesionalci), za duži boravak i rad u inostranstvu, privatno preduzetništvo, smeštaj u starački dom, za tuđu negu i pomoć, za dobijanje dvojnog/stranog državljanstva, za upis na fakultet, strukovne studije i prekvalifikaciju, za procenu sposobnosti za rad sa decom, usvajanje dece, hraniteljstvo i starateljstvo, za držanje i nošenje oružja, fizčko tehničko obezbeđenje sa oružjem i bez njega, za rad na brodu, upravljanje čamcima i plovilima.

Naš tim iskusnih stručnjaka