Tomislav Mladenović

Dr med. Tomislav Mladenović

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1984-1988 Lekar opšte medicine, Garnizonska ambulanta, Prokuplje
1988-1991 Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije, Vojna bolnica, Niš
1991-2014 Lekar specijalista oftalmologije, Vojna bolnica, Niš

Oblast rada:

Lečenje očnih oboljenja
Glaukom
Refrakcione greške i njihovo rešavanje
Strabologija i slabovidost

Članstva:

2006 Član evropskog udruženja hirurga katarakte

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti