Biljana Lučić

Dr med. Biljana Lučić

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2009-2012 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Dr Ristić, Beograd
2012-2018 Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Beograd
2018- Specijalista pedijatrije, Dom zdravlja MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Pedijatrija

Seminari i sertifikati:

2017 Osnovni kurs obuke za primenu GMCD, Unicef i Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Vodič za praćenje razvoja deteta (Suide for Monitoring Child Development)

Lekari iz iste oblasti