Svetlana Bogosavljević

Dr med. Svetlana Bogosavljević

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1993-1998 Lekar urgentne medicine, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
1998-2008 Lekar opšte medicine, Dom Zdravlja Dr Simo Milošević, Beograd
2008-2017 Lekar specijalista oftalmologije, Dom Zdravlja Dr Simo Milošević, Beograd
2017 Lekar specijalista oftalmologije, Dom Zdravlja MediGroup Bulevar, Beograd

Oblast rada:

Oftalmologija

Strani jezici:

Engleski

Lekari iz iste oblasti