Dnevna kriva očnog pritiska se izvodi tako što pacijent dolazi na 2 sata u ordinaciju (8h, 10h, 12h i 14h) samo da se izmeri pritisak, odlazi iz ordinacije i za 2h se ponovo vraća. Potom se na osnovu svih vrednosti formira dnevna kriva očnog pritiska.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam