Dnevna kriva očnog pritiska je oftalmološki pregled koji podrazumeva merenje očnog pritiska više puta u toku dana, u ravnomernim vremenskim intervalima. Savetuje se da merenja budu na 2 sata, najbolje u 08h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h.

Jedno merenje očnog pritiska (sa pripremom) obično traje između 5 i 10 minuta, u zavisnosti od pacijentove saradnje, tj. koncentracije.

Kako se obavlja dnevna kriva očnog pritiska

Dnevna kriva očnog pritiska se obavlja u lokalnoj anesteziji, koja se daje putem kapi. Dovoljno je ukapati po kap lokalnog anestetika u svako oko i sačekati 1-2 minuta da kapi deluju.

Lekar specijalista oftalmolog pregled obavlja pomoću specijalnog aparata – tonometra, koji se nalazi u okviru špalt lampe (biomikroskopa).

Kada se zakazuje i zbog čega se radi dnevna kriva očnog pritiska

Kada postoji sumnja na glaukom, savetuje se da se uradi dnevna kriva očnog pritiska. Ovim “dnevnim profilom” očnog pritiska, može se da sagledati da li u nekom delu dana, očni pritisak prelazi normalne vrednosti. Podrazumeva se da je prethodno meren očni pritisak, koji je bio ili graničnih vrednosti ili povišen.

Važne napomene za pacijente

– Pregled se obavlja u lokalnoj anesteziji, koja se daje putem kapi.
– Jedno merenje traje 5-10 minuta.
– Merenja se obavljaju više puta u toku dana, na svaka 2 sata.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam