Ana Milojević-Savić

Dr med. Ana Milojević-Savić

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1999-2000 Lekar opšte prakse, Zavod za zdravstvenu zaštitu ŽTP, Beograd
2000-2004 Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije, Institut za očne bolesti, Beograd
2004-2004 Lekar specijalista oftalmologije, Zavod za zdravstvenu zastitu ŽTP, Beograd
2004-2006 Lekar specijalista oftalmologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2006-2013 Lekar specijalista oftalmologije, Dom zdravlja Dr Ristić, Beograd
2013- Lekar specijalista oftalmologije, Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja, Beograd

Oblast rada:

Oftalmologija

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Udruženje oftalmologa Srbije

Seminari i sertifikati:

Dodatno usavršavanje u oblasti oftalmologije

Lekari iz iste oblasti