Svetlana Radosavljević

Dr med. Svetlana Radosavljević

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1994-1996 Supervizor farmaceutskog programa u međunarodnoj humanitarnoj organizaciji, Internacional Rescue Commitee-Belgrade (IRC), Beograd
1996-2000 Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije, Klinički centar Srbije, Beograd
2002-2018 Lekar specijalista oftalmologije, Dom zdravlja Dr Milutin Ivković, Beograd
2018- Lekar specijalista oftalmologije, Dom zdravlja MediGroup Dorćol, Beograd

Oblast rada:

Oftalmologija

Seminari i sertifikati:

2020 Vision 2020 the right to sight – World Health Organisation (WHO)

Stručni tekstovi i reference:

2005-2014 Autor više stručnih tekstova u oblasti oftalmologije i glaukomatologije

Lekari iz iste oblasti