Vađenje stranog tela iz oka

Intraokularno strano telo može da dovede do penetrantnih ili perforativnih povreda bulbusa. Generalno bi svako intaokularno strano telo trebalo da se ukloni, osim ako je malo, inertno, glatko, nekontaminirano i izvan vidne ose. Tretman povređenog oka sa intraokularnim stranim telom uključuje prvo zaštitu bulbusa „školjkom“, ne tupferom od gaze, kako bi se izbegao pritisak na bulbus. Kašnjenje u lečenju povećava rizik od razvoja infekcije zbog čega bi primena antibiotika širikog spektra trebalo da bude odmah započeta. Definitivni tretman je hirurški. Neophodno je utvrditi da li se strano telo nalazi ispred ili iza dužice, od čega zavisi hirurški pristup. Pre svega je neohodno zatvoriti ulaznu ranu. Ukoliko se strano telo nalazi u prednjoj komori pri čemu sočivo nije povređeno, strano telo se vadi kroz hirurški rez u zavisnosti od lokacije, veličine i materijala od koga je strano telo. Mala magnetna strana tela moguće je ukloniti pomoću magneta, nemagnetna strana tela i velika magnetna strana tela se uklanjaju instrumentalno. Ukoliko je strano telo dovelo do povrede sočiva i nastanka traumatske katarakte onda se ukoliko je moguće u istom aktu sa vađenjem stranog tela radi i fakoemulzifikacija sočiva sa ili bez ugradnje intraokularnog sočiva u zavisnosti od intraoperativnog nalaza. Ukoliko se strano telo nalazi u zadnjem očnom segmentu onda se izvodi standardna 3-port ili 4-port pars plana vitrektomija. Kada se ukloni staklasto telo i omogući mobilnost stranog tela kako bi se izbegla bilo kakva trakcija na mrežnjaču, može se ukoniti magnetom ili instrumentalno.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Vađenje stranog tela iz oka je oftalmološka procedura koja se može obaviti na više načina u zavisnosti od toga gde se strano telo u oku nalazi.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pregledom oka na špalt-lampi (biomikroskopu) utvrđuje se da li je u oku prisutno strano telo i gde se ono nalazi.

Nekada je za vađenje stranog tela iz oka potrebno samo ispiranje (u mlazu) fiziološkim rastvorom, nekada uklanjanje bebi-štapićem, a nekada je neophodno koristiti specijalni instrument za vađenje stranog tela iz oka.

Ako se koristi instrument, prethodno se u oko ukapaju kapi koje su lokalni anestetik. Sačeka se nekoliko minuta da kapi deluju, a zatim se pristupa intervenciji.

Period oporavka je različit, a zavisi od vrste stranog tela u oku i načina njegovog uklanjanja.
Često je prisutna i prateća infekcija oka (usled prisustva stranog tela), te je potrebno određenom terapijom i nju sanirati.
Najčeše se stanje stabilizuje za 3–5 dana.

Ako se pored upale sluzukože oka stranim telom izazove zapaljenje i oštećenje rožnjače, lečenje traje duže sa mogućom posledicom – trajnim ožiljkom na rožnjači.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Potreba za ovim pregledom postoji kada osoba ima utisak da joj je nešto upalo u oko ili se jave bol u oku, suzenje, osećaj grebanja, naročito pri treptanju i pomeranju oka. Bol može da bude oštar, praćen crvenilom oka i zamagljenim vidom. Može da se javi i osetljivost na svetlo.

Strano telo može da bude vrlo raznoliko. Može da bude prašina, pesak, trepavica, najčešće vetrom nanete neke druge sitne čestice, ali i komadić stakla, parče metala (špon) kod ljudi koji rade sa alatima.

U oko mogu da upadnu i krilca od insekata, deo grančice drveta itd.

Kod nosioca kontaktnih sočiva deo oštećenog kontaktnog sočiva može da ošteti oko i da deluje kao strano telo.

U ovakvim situacijama savetuje se da se što ranije dođe na oftalmološki pregled. Ne treba samoinicijativno pokušavati uklanjati strano telo iz oka kako se ne bi izazvalo dodatno oštećenje. Poželjno je ispirati oko fiziološkim rastvorom (u mlazu) više puta do pregleda.

Važne napomene za pacijente

  • Procedura uklanjanja stranog tela iz oka uobičajeno traje do 5 minuta
  • Kontraindikacija za ovu procedure je alergija na lokalni anestetik
  • Period oporavka je različit, a zavisi od vrste stranog tela u oku i načina njegovog uklanjanja
  • Često uklanjanje stranog tela prati i infekcija oka.

Naš tim iskusnih stručnjaka