Nazad

dr Vesna Janjušević

SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Prim. dr Vesna Janjušević je završila osnovne i specijalističke studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je stekla zvanje specijalista opšte medicine, a 2001. godine i  zvanje primarijus.

Od 1996. do 2020. godine predaje kao nastavnik na Katedri za opštu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a preko deset godina je član Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz opšte medicine.

Radno Iskustvo:

Svoje prvo radno iskustvo doktorka je započela 1982. godine u KBC “Dr Dragiša Mišović”, a od 1984. godine svoj rad je nastavila u Domu zdravlja „Stari grad“.

U svojoj četiri decenije dugoj karijeri doktorka je između ostalog bila na pozicijama Načelnika službe opšte medicine, Upravnika sektora za zdravstvenu zaštitu stanovnika, Pomoćnika direktora i od 2014. do 2021. godine Direktora Doma zdravlja “Stari Grad“.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Prim. dr Vesna Janjušević bila je predavač na brojnim edukacijama i treninzima kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Član je Svetskog udruženja lekara opšte/porodične medicine-WONCA-e i Evropskog udruženja nastavnika u opštoj/porodičnoj medicini-EURACT.

Dobitnica je brojnih priznanja među kojima su i Godišnja nagrada Srpskog lekarskog društva za unapređenje primarne zdravstvene zaštite 2022. godine, Priznanja Asocijacije lekara opšte/porodične medicine Jugoistočne Evrope 2014. i 2018. godine i Plakete Srpskog lekarskog društva 2018. godine.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje