Vesna Vujičić

Prim. dr Vesna Vujičić

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1991-1994 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Savski venac, Beograd
1994-1999 Lekar na specijalizaciji iz opšte medicine, Dom zdravlja Savski venac, Beograd
1999-2002 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja Savski venac, Beograd
2002-2011 Načelnik službe opšte medicine, Dom zdravlja Savski venac, Beograd
2011-2015 Direktor, Dom zdravlja Savski venac, Beograd
2015-2018 Izabrani lekar u službi zdravstvene zaštite odraslih građana, Dom zdravlja Savski venac, Beograd
2018 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Opšta medicina

Članstva:

1990- Srpsko lekarsko društvo
2010- Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije

Seminari i sertifikati:

Učestvovanje na više seminara i kongresa iz oblasti opšte medicine

Stručni tekstovi i reference:

2009 Rezultati studije ranog otkrivanja bolesti bubrega u Domu zdravlja Savski venac, monografija naučnih skupova Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti