Dragan Mladenović

Dr med. Dragan Mladenović

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1987-1989 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Prokuplje
1989-1999 Lekar specijalista opšte medicine, Služba za hitnu medicinsku pomoć, Prokuplje
1999-2001 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja, Prokuplje
2002-2004 Upravnik, Dom zdravlja, Prokuplje
2008-2021 Načelnik službe, Dom zdravlja, Prokuplje
2021 Lekar specijalista opšte medicine, Služba za hitnu medicinsku pomoć, Prokuplje
2022 Konsultant lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Opšta medicina

Seminari i sertifikati:

Paliative care knowledge and skills development, part 1 – Centar za palijativno zbrinjavanje
Paliative care knowledge and skills development, part 2 – Centar za palijativno zbrinjavanje
Lečenje hroničnog bola – Centar za palijativno zbrinjavanje

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti